Adem & Ontspanningstherapie

slider_adem_en_ontspanning_strand

Voor veel mensen lijkt ademhalen iets heel vanzelfsprekends. Toch is op een ontspannen wijze ademhalen soms een hele kunst. Emoties en spanningen zijn direct van invloed op de adem.

Een bepaalde mate van spanning is normaal; het hoort bij het leven en is nodig om goed te kunnen functioneren. Soms loopt deze spanning te hoog op. Als er voldoende mogelijkheden zijn om te ontspannen kunnen we dit wel aan, dan herstellen we wel weer. Maar als de spanning te lang blijft bestaan voelen we vaak niet meer aan hoe het is om werkelijk te ontspannen. Dit kan allerlei psychische en lichamelijke klachten tot gevolg hebben.

Als je je hierin herkent dan kan Adem-en Ontspanningstherapie (= AOT) volgens de Methode van Dixhoorn een oplossing bieden.

De Methode

Ademoefeningen helpen bij het herstellen van een natuurlijke, vrije en ontspannen adembeweging die in het hele lichaam voelbaar is; ontspanningsoefeningen maken je bewust van lichamelijke en mentale gespannenheid. Een rustige adem en een rustige geest zijn onmisbare schakels voor je welbevinden en gezondheid. Door de combinatie van oefeningen leer je om je eigen spanning te regelen:je voelt weer wat er gebeurt of hoe je reageert wanneer druk of spanningen te hoog oplopen. Je leert hoe je met stressvolle situaties om kunt gaan en hoe je onnodige lichamelijke- en geestelijke spanning kunt voorkomen.

Klachten waarbij Adem & Ontspanningstherapie (AOT) kan helpen

  • Ademhalingsproblemen; kortademigheid, benauwdheid, druk op de borst of hyperventilatie
  • Spanningsklachten; vermoeidheid, gejaagdheid, slaapproblemen, onrust, depressieve klachten, paniek
  • Lichamelijke klachten; hoofdpijn, houdingsproblemen, steeds terugkerende pijnklachten, RSI, stemproblemen, astma, COPD, hartklachten

AOT wordt op individuele basis of in groepen gegeven.

AOT Individueel

Doorgaans spreken we eerst 4 sessies af; hierin kunnen je klachten en de oorzaken ervan naar voren komen. We zoeken dan samen naar een oefenvorm waarbij je een duidelijk waarneembare ontspanning ervaart: je voelt je na de oefening bijvoorbeeld rustiger in je hoofd of je ademt gemakkelijker. Je krijgt eenvoudige oefeningen mee om thuis of op het werk toe te passen. Zo wordt duidelijk of je probleem op ontspanning reageert. Daarna bespreken we of voortzetting van de therapie zinvol is.

AOT Groepen

AOT wordt ook in groepsverband gegeven. Informeer bij mij naar de mogelijkheden.

Vergoedingen

Van de meeste zorgverzekeraars krijg je de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging AOS en de VDV. Op deze laatste website kun je een overzicht vinden van de vergoedingsregeling bij diverse verzekeringen.